ششم ابتدایی
ششم ابتدایی ها

سوالات متن درس هشتم هدیه های آسمان ششم  ابتدایی

برای این که در پاسخ دادن به سوالات تنوعی ایجاد شود و بچه با گشتن به دنبال پاسخ سوالات یادگیریشان عمیق تر شود ، سوالات بدون پاسخ گذاشته شده است و فقط به صفحه اشاره می شود . 


1- وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد به آن ها چه فرمود؟ ص36

2- چرا دشمنان اهل بیت می خواستند امام زمان را در کودکی به قتل برسانند؟ ص36

3- وقتی دشمنان اهل بیت از تولّد نوزادی که حکومت آن ها را از بین خواهد برد آگاه شدند، چه کردند؟ ص36

4- امام زمان در چه زمانی به دنیا آمدند؟ ص36

5- امام زمان در چه زمانی غایب شد و چه زمانی ظهور می کند؟ ص36

6- امام زمان چند یار خاص از عالمان دینی داشتند؟ ص36

7- آیا پس از آن چهار نفر ایشان افراد خاصی را با نام مشخّص به عنوان جانشین خود معرفی کرده است؟ ص36

8- یکی از جانشینان در روزگار ما چه کسی بود؟ ص36

9- مردم ایران به رهبری امام خمینی به چه کاری دست زدند؟ ص36

10- چرا مردم ایران از امام خمینی پیروی می کردند؟ ص36

11- ما برای آگاهی از احکام دینی به چه کسانی باید مراجعه کنیم؟ ص37

12- ولی فقیه چگونه به اداره‌ی امور جامعه می پردازد؟


امیدوارم پاسخ ها را به آسانی پیدا کرده و درس را به طور کامل بیاموزید .


[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 ] [ 10:40 ] [ حمید آبروش ]
About