ششم ابتدایی - سوالات متن درس هشتم هدیه های آسمان ششم ابتدایی

ششم ابتدایی
ششم ابتدایی ها
 

سوالات متن درس هشتم هدیه های آسمان ششم  ابتدایی

برای این که در پاسخ دادن به سوالات تنوعی ایجاد شود و بچه با گشتن به دنبال پاسخ سوالات یادگیریشان عمیق تر شود ، سوالات بدون پاسخ گذاشته شده است و فقط به صفحه اشاره می شود . 

 

1- وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد به آن ها چه فرمود؟ ص36

2- چرا دشمنان اهل بیت می خواستند امام زمان را در کودکی به قتل برسانند؟ ص36

3- وقتی دشمنان اهل بیت از تولّد نوزادی که حکومت آن ها را از بین خواهد برد آگاه شدند، چه کردند؟ ص36

4- امام زمان در چه زمانی به دنیا آمدند؟ ص36

5- امام زمان در چه زمانی غایب شد و چه زمانی ظهور می کند؟ ص36

6- امام زمان چند یار خاص از عالمان دینی داشتند؟ ص36

7- آیا پس از آن چهار نفر ایشان افراد خاصی را با نام مشخّص به عنوان جانشین خود معرفی کرده است؟ ص36

8- یکی از جانشینان در روزگار ما چه کسی بود؟ ص36

9- مردم ایران به رهبری امام خمینی به چه کاری دست زدند؟ ص36

10- چرا مردم ایران از امام خمینی پیروی می کردند؟ ص36

11- ما برای آگاهی از احکام دینی به چه کسانی باید مراجعه کنیم؟ ص37

12- ولی فقیه چگونه به اداره‌ی امور جامعه می پردازد؟

 

امیدوارم پاسخ ها را به آسانی پیدا کرده و درس را به طور کامل بیاموزید .

 

[ چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ ] [ 10:40 ] [ حمید آبروش ]
About